Vietnamese | Lộ trình dự án

Project Roadmap Vietnamese language | Lộ trình dự án

Project Roadmap Practitioner Vietnamese Lộ trình dự án
Project Roadmap Practitioner Vietnamese Lộ trình dự án

Tại sao chúng tôi xây dựng trang web này? (mục đích và lợi ích) – Why this web site? (intention and benefit)

„Tât cả mọi người đều làm dự án !?“ – „People make projects!?”

Mục đích cơ bản nhất của con người là có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là lý do tại sao năng lực quản lý “các dự án trong cuộc sống“ là điều cần thiết cho hạnh phúc của bạn.

“Không quan trọng bạn phát minh trong bao lâu – cuối cùng, bánh xe sẽ tròn“. Những điều làm cho dự án của bạn thành công hơn đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ với các dự án thực tế và nghiên cứu khoa học.

Tại sao bạn không sử dụng những kinh nghiệm đó để quản lý các dự án của bạn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày, cân bằng giữa cuộc sống và công việc?

Chúng tôi đã thu thập những dự án thực tế nhất trên toàn cầu. Những phương pháp và công cụ đó giờ đây là những minh họa trực quan mà bạn có thể tiếp cận một cách nhanh chóng.

Nó sẽ giúp bạn quản lý thành công hơn các dự án của bạn. Vì vậy bạn có thể đóng góp cho một xã hội hạnh phúc và giúp cho sự tồn tại lâu dài và bền vững của hành tinh chúng ta.

Chúc các bạn thành công với các dự án của mình.

Đội dự án ”project roadmap“.

Happy projects.

The project roadmap team.

„Không có thay thế cho sự đổi mới vĩnh viễn“ – René Obermann

Kiến thức và kinh nghiệm cơ bản trong quản lý dự án phát triển mỗi ngày.
Khi bạn trở thành thành viên, chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo về kết quả và các phiên bản mới của lộ trình dự án. Theo cách đó, chúng tôi sẽ phát triển kỹ năng quản lý các dự án thực tế trên toàn cầu cùng với bạn.

Open / Free Culture 2.0

Với tính chất chia sẻ của công nghệ Web 2.0, công nghệ quản lý dự án có thể được trao đổi trong không gian ảo đa văn hóa trên toàn thế giới. Bạn có thể mời mọi người hợp tác và tìm kiếm sự tương tác với mọi người (đồng nghiệp). Qua đó sẽ tạo ra bầu không khí của hiệu ứng truyền tải tích cực trong quá trình đổi mới, chuyên nghiệp hóa và biết cách mở rộng trong quản lý dự án cho tất cả các đối tác truyền thông. (Theo nghiên cứu của ngân hàng Deutsche Bank: The digital society – New ways to more transparency, participation)

Lộ trình dự án „Professional Version“ Đối với các nhà lãnh đạo dự án, các thành viên có kinh nghiệm, phiên bản „Professional Version“ đã được tạo ra.

Project Roadmap Professional Version
Project Roadmap Professional Version

Great thank for Vietnamese translation goes to:

Anh Nguyen-Ngoc
Technology Consultant